Smileys

Image Titre Texte
Smile Smile :) :-) (:
Wink Wink ;)
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
arghh arghh :arghh:
woot woot :woot:
kiss kiss :kiss:
angelic angelic :angelic:
dead dead :dead:
nailbiting nailbiting :nailbiting:
facepalm facepalm :facepalm:
hilarious hilarious :hilarious:
Wacky Wacky :wacky:
Jawdrop Jawdrop :jawdrop:
Blonde Blonde :jesuisblonde:
Radin Radin :radin:
Ruche Bonjour Ruche Bonjour :ruchebonjour:
Ruche LOL Ruche LOL :ruchelol:
Ruche MDR Ruche MDR :ruchemdr:
Ruche Bienvenue Ruche Bienvenue :ruchebienvenue:
Ruche Super Ruche Super :ruchesuper:
Ruche Manger Ruche Manger :ruchemanger:
Ruche Bisous Ruche Bisous :ruchebisous:
Ruche Rigolo Ruche Rigolo :rucherigolo:
Ruche Merci Ruche Merci :ruchemerci:
Ruche Titi Ruche Titi :ruchetiti:
Ruche Fessee Ruche Fessee :ruchefessee:
Ruche Direct Ruche Direct :ruchedirect:
Ruche bisou bleu Ruche bisou bleu :bisoubleu:
Ruche MDR 2 Ruche MDR 2 :ruchemdr2:
Ruche Triste Ruche Triste :ruchetriste: